Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne –  to ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia w Polsce w wybranych placówkach medycznych.  Skierowane jest do firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom, a także ich rodzinom wszechstronną opiekę medyczną. Różnorodna i bogata oferta umożliwia wybór programu najbardziej odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy i pracowników.
Ubezpieczonym pracownikom ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa, szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, profesjonalną i kompleksową poradę wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, możliwość leczenia w prywatnych zakładach opieki lekarskiej w ponadstandardowych warunkach. Pracodawcy, który jest ubezpieczającym, daje niezwykle efektywne narzędzie wspomagające działania w sferze polityki personalnej i umacnia jego pozycję na rynku pracy.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel płaci za wskazane badania i analizy lekarskie.

Przykładowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego:

 •  konsultacje lekarskie u specjalistów
 •  zabiegi ambulatoryjne 
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne zlecone przez lekarza
 • szczepienia przeciw grypie 
 • medycyna pracy
 •  rehabilitacyjne zabiegi
 •  leczenie dentystyczne
 • opieka pielęgniarska domowa
 • wizyty domowe internisty lub pediatry
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostawa leków
 • koszty leków
 • testy alergiczne
 • założenie i zdjęcie gipsu
 • zabiegi pielęgniarskie (zmiany opatrunków, zdjęcie szwów)