Medycyna

Dla branży medycznej mamy przygotowane specjalistyczne produkty dopasowane do ryzyka związanego z wykonywanym zawodem. Proponujemy oferty t.j.: obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla Podmiotów Leczniczych, Lekarzy, Pielęgniarek , Położnych i Przedstawicieli innych Zawodów Medycznych. Dodatkowo proponujemy dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest świetnym uzupełnieniem ochrony, której nie ma w obowiązkowym ubezpieczeniu.  Dodatkowo można poszerzyć zakres o Ochronę Prawną  oraz przed skutkami takiego zdarzenia jak HIV/WZW.

Dla Pracodawców posiadamy oferty Grupowego Ubezpieczenia na Życie chroniące pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

medycyna@polisafe.pl