POIG 8.2

"Ogłoszenie 1/2014"

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu pn. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, Firma Polisafe sp.z o.o. sp.k. poszukuje:

1. Firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: „Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie systemu informatycznego współpracy B2B (zapytanie ofertowe nr 1/2014).

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2014r. godz. 16:00

Treść ogłoszenia do pobrania [PDF]

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Polisafe sp.z o.o. sp.k. ul. Korfantego 105, 40-160 Katowice, po uprzednim kontakcie e-mail biuro@polisafe.pl bądź telefonicznym (+48) 605 947 776 i  podpisaniu : ”Umowy o zachowaniu poufności”

Katowice, dn. 04.02.2014r.

"Ogłoszenie 1/2014"

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu pn. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, Firma Polisafe sp.z o.o. sp.k. poszukuje:

1. Firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: „Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie systemu informatycznego współpracy B2B (zapytanie ofertowe nr 1/2014).

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2014r. godz. 16:00

Treść ogłoszenia do pobrania [PDF]

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Polisafe sp.z o.o. sp.k. ul. Korfantego 105, 40-160 Katowice, po uprzednim kontakcie e-mail biuro@polisafe.pl bądź telefonicznym (+48) 605 947 776 i  podpisaniu : ”Umowy o zachowaniu poufności”

Katowice, dn. 04.02.2014r.