Ubezpieczenie biurowców

Kompleksowe ubezpieczenie biurowców wymaga dopasowania programu ubezpieczeniowego do wymagań branży. Proponujemy ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie budynków wraz ze stałymi elementami i pełnym wyposażeniem od ognia, zdarzeń losowych i kradzieży
  • ubezpieczenie sprzętu elektrycznego od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie szyb i elementów szklanych od stłuczeń
  • ubezpieczenie od katastrofy budowlanej
  • ryzyko wandalizmu
  • ubezpieczenie utraty zysku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu