Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezgotówkowe korzystanie z usług medycznych najlepszych placówek służby zdrowia w kraju. Klient ma do dyspozycji sprawdzone centra medyczne czyli sieć placówek kontraktowych, z których usług korzysta bezgotówkowo.
Jeśli skorzysta z innej placówki, musi pamiętać o zabraniu rachunku wystawionego po wizycie lekarskiej.

Zakres ubezpieczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i różnorodny. To do klienta należy decyzja jakie świadczenia chciałby wykupić w ramach ubezpieczenia w formie indywidualnej lub dla całej rodziny. Jest to dobre uzupełnienie standardowej państwowej opieki medycznej.

W skład ubezpieczenia zdrowotnego mogą wchodzić:

 • konsultacje i badania w sieci nowoczesnych placówek
 • zwrot kosztów leczenia
 • dostęp do lekarzy wszystkich specjalności
 • opieka stomatologiczna – m.in. estetyka dentystyczna, ortodoncja, refundacja kosztów zabiegów protetycznych oraz implantów stomatologicznych
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne
 • rehabilitacja
 • psychoterapia
 • domowe wizyty lekarskie
 • zwrot kosztów leków
 • testy alergiczne
 • zabiegi pielęgniarskie
 • zasiłek szpitalny
 • środki pomocnicze po operacji
 • możliwość powiększenia pakietu o ubezpieczenie operacji, poważnej choroby, od następstw nieszczęśliwych wypadków