Ubezpieczenia posagowe

Zadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, w momencie określonym w umowie – najczęściej po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Pamiętać należy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. Im wcześniej pomyślimy o polisie dla dziecka, tym więcej pieniędzy dostanie ono w momencie zakończenia umowy.

Umowa podstawowa obejmuje następujące zdarzenia

 • w przypadku osiągnięcia przez Dziecko pełnoletniości TU wypłaca określoną w umowie sumę ubezpieczenia
 • w przypadku śmierci Rodzica, TU wypłaca comiesięczną rentę
  w wysokości 2% sumy ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia
 • w przypadku śmierci Rodzica lub niezdolności do wykonywania pracy, TU przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek.

Zazwyczaj umowa zawierana jest na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 25 lat.

Wysokość składki ustalana jest na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia, kapitału końcowego, okresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki, wieku i płci Ubezpieczonego, z uwzględnieniem ewentualnej zwyżki za ryzyko ubezpieczeniowe.
Składka jest płatna z góry z częstotliwością roczną, półroczna, kwartalną lub miesięczną.

Główne zalety:

 • zapewnienie dziecku oszczędności na rozpoczęcie dorosłego życia, dalszą naukę i rozwój
 • gwarancja wypłaty dziecku kapitału końcowego w uzgodnionej wysokości 
  z możliwością udziału w zyskach
 • bezpieczeństwo finansowe dziecka w przypadku śmierci rodzica
 • szeroki zakres umów dodatkowych