Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin. Nowoczesne grupowe ubezpieczenie  zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Korzyści z wykupienia grupowego ubezpieczenia na Zycie dla swoich pracowników to:

 • zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,
 • podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,
 • umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie

Zakres ubezpieczenia dostosowuje się do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy, w skład którego może wchodzić:

 • śmierć wskutek NW,
 • śmierć wskutek NW przy pracy,
 • niezdolność do pracy wskutek NW,
 • kalectwo wskutek NW,
 • uszczerbek na zdrowiu wskutek NW,
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu.
 • zabezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego - świadczenie za pobyt w szpitalu związany z leczeniem określonej choroby lub urazu,
 • leczenie szpitalne spowodowane chorobą lub NW – dzienne świadczenie szpitalne,
 • niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowania ,
 • śmierć małżonka,
 • śmierć małżonka wskutek NW,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka wskutek NW,
 • śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka),
 • śmierć dziecka,
 • urodzenie się dziecka,
 • urodzenie martwego dziecka,
 • osierocenie dziecka.

i inne...