Ubezpieczenie firmy transportowej

Dla firm transportowych oferujemy kompleksową ofertę ubezpieczeniową:

Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi: negocjujemy warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO),ubezpieczenie OC Przewoźnika zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym (OCP) i ubezpieczenie OC Spedytora (OCS). Ubezpieczenia cargo zazwyczaj zawieramy w formie umów generalnych, gdzie ubezpieczone są wszystkie przewożone rzeczy bez konieczności zgłaszania czy rozliczania poszczególnych transportów. Dla firm transportowych oferujemy również dostosowane do ich potrzeb ubezpieczenia pojazdów, między innymi OC i autocasco ciągnika siodłowego (niskie składki!), zieloną kartę, assistance dla samochodów ciężarowych. Negocjujemy również warunki aerocasco dla użytkowników statków powietrznych (śmigłowców, samolotów) użytkowanych zarówno do celów transportowych, jak i prywatnych. Elementem programu mogą być także grupowe ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia kosztów leczenia w Polsce i zagranicą. Dla firm posiadających bazę magazynową proponujemy ubezpieczenia majątkowe, chroniące zarówno mienie firmy, jak i jej klientów (ubezpieczenie mienia powierzonego/mienia osób trzecich w magazynach naszych Klientów).

Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części:

  • porównanie finansowe,
  • opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe,
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty
  • nadzorujemy terminy kończących się polis
  • zgłaszamy do ubezpieczenia
  • dostarczamy polisy i certyfikaty pod wskazany adres
  • monitorujemy system płatności składek i rat składek
  • ustalamy procedury likwidacji szkód (doprecyzowanie informacji/dopasowanie procedury likwidacji z etapu negocjacji)