Ubezpieczenie członków zarządu - D&O (Directors and Officers) Liability

ubezpieczenie kadry zarządzającej od ryzyka podejmowania błędnych decyzji.